สืบสานงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

สืบสานงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความสวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นความเป็นไทย ถ้าได้แวะมาสมุทรปราการก็จะต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันเลย.
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร ซึ่งเก็บรักษาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงศิลปะและศาสนาได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น คือ
1. ชั้นสุวรรณภูมิ (ใต้ดิน) จะเป็นส่วนจัดแสดงถ้วย จาม เจกัน ชั้นบาดาน
2. ชั้นโลก (ชั้นกลาง) จะเป็นส่วนจัดแสดงถ้วยเบญจรงค์ งานต้นเสาดีบุกดุนลาย และกระจกสี Stain Glass
3. ชั้นจักรวาล (ชั้นบนสุด) จะเป็นส่วนจัดเก็บองค์พระพุทธรูปที่มีอายุสมัยเก่าแก่ งานภาพวาดพนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของระบบสุริยุปราคา.
ใครที่ชื่นชอบศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า หากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
รับรองว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอีกหนึ่งสถานที่เลยล่ะ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *